قیمت جهانی کینوا

اشتراك و دنبالك

  1. میزان واردات کینوا در ایران - خرید و فروش و کشت کینوا در ایران | کینوا ایرانی
    […] توجه به قیمت جهانی کینوا و رشد شدید قیمت ارز در کشور از ابتدای سال ۱۳۹۷، به نظر […]

ارسال یک نظر