کینوا محصولی سودآور برای کشاورزان

مجموعه مدیاف اقدام به ارائه بذر کینوا در واریته های مختلف و خرید آن به صورت تضمینی از کشاورزان کرده است. در زیر به طور مختصر به محاسبات هزینه تولید و فروش و حاشیه سودی که دارد اشاره کرده ایم.
برای تهیه بذر و دریافت اطلاعات بیشتر موارد زیر را مطالعه کرده و با شماره های سایت تماس بگیرید.

خرید تضمینی کینواهزینه کشت کینوا در هر کیلوگرم

در هر کیلوگرم حداکثر بین 3500 تا 4000 تومان هزینه کشت دانه های کینوا میباشد.

زمان کاشت تا برداشت کینوا

از زمان کاشت تا برداشت دانه های کینوا حدود 3 الی 4 ماه بسته به ژنوتیپی که کشت میگردد زمان میبرد.

عملکرد کینوا در هکتار

در حال حاضر بذرهای موجود بین 1/5 الی 2/5 تن به طور متوسط در هکتار برداشت میشوند.

قیمت خرید دانه کینوا از کشاورز

قیمت خرید کینوا از کشاورز بسته به کیفیت و رقم کشت شده و وضعیت بار(بوجاری شده یا نشده) از 7000 تومان تا 11000 تومان میباشد.

سود کینوا برای کشاورز چقدر است؟

با توجه به توضیحات بالا سود کشت دانه کینوا برای کشاورزان در شرایط امروز (98/08/14) حدود 3000 تا 6000 تومان در هر کیلوگرم به طور متوسط میباشد.

لازم به ذکر است کینوا بهترین محصول برای کشت تناوبی با گندم میباشد.