عرضه کینوا فله

عرضه کینوا

عرضه کینوا در شرکت های پخش

عرضه کینوا در شرکت های پخش با چه روالی صورت میگیرد؟ کارتن های کینوا بسته بندی برای خرید عمده و پخش در فروشگاهها و هایپرمارکت ها چند تایی است؟ آیا عرضه کینوا فله نیز برای بسته بندی و پخش در کشور صورت میگیرد؟   شرکت های پخش مواد غذایی چگونه فعالیت میکنند؟ کارخانه های تولید […]

بیشتر بخوانید