فروش کینوا اصفهان

خرید کینوا اصفهان

خرید کینوا اصفهان از کشاورز

خرید کینوا اصفهان به صورت مستقیم از کشاورز با قیمت مناسب برای تولید کنندگان صورت میگیرد. کینوا اصفهان که یکی از مرغوبترین ها در کشور محسوب میگردد جهت ساپونین زدایی و فرآوری و عرضه به بازار خریداری میشود. بعد از برداشت چه مراحلی روی دانه های کینوا باید صورت بگیرد تا آماده مصرف خوراکی بشود؟ […]

بیشتر بخوانید