کاشت گیاه کینوا

کاشت گیاه کینوا

کاشت گیاه کینوا در ورامین | شهریور ماه 1397 | ژنوتیپ تی تی کاکا

کاشت گیاه کینوا در ورامین واقع در جنوب شرق تهران در شهریور ماه 1397 را مورد بررسی قرار داده ایم. این پروژه با همکاری دکتر باقری و مهندس مهدی افشار در حال انجام میباشد. آماده سازی زمین زمین در انتهای آماده سازی در اصطلاح خودمان باید گاو رو باشد. تنظیم دستگاه کارنده با تنظیم دستگاه […]

بیشتر بخوانید